ANALIZA IN PREGLED STANJA VARNOSTI V CESTNEM PROMETU ZA LETO 2017


 
Pregled stanja varnosti v cestnem prometu zajema podatke za pravkar končano leto 2017. Prikazana je tudi primerjava z zadnjim petletnim obdobjem od leta 2013 do leta 2017.

1. Prometne nesreče in posledice v zadnjih petih letih (2013 – 2017)

Zgornja tabela prikazuje orientacijsko primerjavo podatkov o prometnih nesrečah in posledicah za obdobje zadnjih petih let oz. od 2013 pa do 2017.

Kot lahko razberemo, je bilo leto 2017 z vidika števila prometnih nesreč in posledic najuspešnejše do sedaj. Izboljšanje stanja varnosti cestnega prometa v primerjavi z letom 2016 je vidno skoraj v vseh zgoraj navedenih kategorijah. Število umrlih v preteklem letu je bilo najmanjše v zadnjih 60 letih.

V letu 2017 beležimo 1,9 % manj prometnih nesreč in 4,8 % manj prometnih nesreča s poškodbami in smrtjo kot v letu 2016. Največje zmanjšanje beležimo ravno pri številu umrlih, saj je v letu 2017 umrlo kar 20,0 % manj udeležencev kot v letu 2016. Pri številu hudo telesno poškodovanih beležimo minimalno povečanje (1 hudo telesno poškodovan več kot v 2016), pri lažje telesno poškodovanih pa ponovno zmanjšanje za 6,6 %.
 

 

2. Vzroki za nastanek prometnih nesreč


Najpogostejši vzrok za nastanek prometnih nesreč v letu 2017 je nepravilen premik z vozilom – zaradi omenjenega vzroka se je pripetilo 4.159 (4.099) prometnih nesreč oz. 24 % vseh nesreč. Sledi mu vzrok neprilagojena hitrost – 3.041 (3.371) prometnih nesreč oz. 17 % ter nepravilna stran oz. smer vožnje – 2.886 (3.091) prometnih nesreč oz. 16 %.

Najpogostejši vzroki za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom v letu 2017 so: - neprilagojena hitrost – 46 prometnih nesreč s smrtnim izidom (46 umrlih udeležencev),
  • nepravilna stran oz. smer vožnje – 29 prometnih nesreč s smrtnim izidom (30 umrlih udeležencev).
  • neupoštevanje pravil o prednosti – 16 prometnih nesreč s smrtnim izidom (17 umrlih udeležencev),
Zaradi omenjenih vzrokov za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom, je v letu 2017 umrlo 93 (91) udeležencev oz. 89 % vseh umrlih. Največje povečanje med vzroki za nastanek prometnih nesreč s smrtnim izidom beležimo pri:
  • neprilagojeni hitrosti – v letu 2016 je umrlo 42 udeležencev, v letu 2017 pa 46 udeležencev,
  • nepravilna stran oz. smer vožnje – v letu 2016 je umrlo 24 udeležencev, v letu 2017 pa kar 30 umrlih udeležencev.

 

 

3. Vožnja pod vplivom alkohola
V letu 2017 se je pripetilo 1.528 prometnih nesreč, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec. Število omenjenih prometnih nesreč se je zmanjšalo za 18,3 % v primerjavi z letom 2016. V lanskem letu je zaradi alkoholiziranih povzročiteljev prometnih nesreč umrlo 32 udeležencev – 9 manj kot v letu 2016. V prometnih nesrečah, ki jih je povzročil alkoholiziran udeleženec, se je 140 udeležencev hudo telesno poškodovalo – zmanjšanje za 20,0 %, 630 udeležencev pa je bilo lažje telesno poškodovanih – zmanjšanje za 24,5 %.Zgornja tabela prikazuje povzročitelje prometnih nesreč – voznikov motornih vozil, ki so vozili pod vplivom alkohola. Največ prometnih nesreč so povzročili udeleženci v starostni skupini med 25. in 34. letom starosti (354 prometnih nesreč). Prav tako so povzročitelji iz omenjene starostne skupine povzročili na največ prometnih nesreč, v katerih so udeleženci umrli – skupaj 11 umrlih in 27 hudo telesno poškodovanih. Sledi mu starostna skupina med 35. in 44. letom starosti, ki so povzročili smrt 6 udeležencev ter starostni skupini med 18. in 24 letom starosti in 45. in 54. letom starosti s 5 umrlimi.

Vir: Agencija RS za varnost prometa