IZBERI SAM

Glavni namen programa Izberi sam, ki od leta 2006 deluje v okviru Združenja DrogArt, je zmanjševanje škodljivih posledic alkohola med mladimi in razvijanje odgovornosti za informirane in manj tvegane odločitve mladih.

Poudarek programa je na terenskem delu, temelječem na vrstniškem pristopu. Preko sodobnih komunikacijskih kanalov, informativnih materialov, s terenskim delom (informiranje na odprtih javnih prostorih, v klubih na študentskih in dijaških zabavah, terenske akcije s policisti, terenske ekipe na glasbenih prireditvah, mobilna info točka), informiranjem in svetovanjem ter z metodami dela v skupini (npr. predavanja za starše, izobraževanja za strokovne delavce/-ke v socialnovarstvenem, šolskem, mladinskem in drugih sektorjih) želimo vplivati na zmanjševanje tveganj in socialnih stisk ob uporabi alkohola med mladimi.

http://www.izberisam.org/