ČISTA NULA, ČISTA VEST

Ker smo mladi. Ker smo odgovorni. Ker smo aktivni. Ker nam ni vseeno. Izbrali smo trezno in odgovorno vožnjo. Izberite jo tudi vi!

Ker smo mladi.
Ker smo odgovorni.
Ker smo aktivni.
Ker nam ni vseeno.
Izbrali smo trezno in odgovorno vožnjo.

Izberite jo tudi vi!
S programom Čista nula, čista vest želimo spodbuditi diskusijo in informirati (mlade) voznike o nevarnostih vožnje pod vplivom alkohola, o vplivu alkohola na naše zaznavanje, reakcije, obnašanje ter zdravje in življenje. Osnovni namen je spodbujanje primernega odnosa in odgovornosti do alkohola ter zmanjšanje števila vinjenih voznikov. Je pozitivno naravnan, saj spodbuja in nagrajuje pravilno ravnanje udeležencev.

Čista nula, čista vest je nadaljevanje mednarodne akcije Evropska noč brez prometnih nesreč.
Cilj projekta je doseči čim več dni brez prometnih nesreč in zmanjšati število pretežno mladih voznikov, ki sedejo za volan pod vplivom alkohola.

Preko akcij na prireditvah in v gostinskih lokalih po Sloveniji želimo mlade pripraviti do tega, da načrtujejo varen odhod domov z zabave in se s tem približujejo Viziji O – nič smrtnih žrtev in težko poškodovanih na naših cestah.

Povabite nas v svoje lokalno okolje, da tudi pri vas dosežemo cilj: Čista nula, čista vest!

Več na http://www.varna-pot.si/si/668/cista_nula_cista_vest.aspx


« of 11 »