5X STOP JE KUL

»Recimo 5x STOP: Hitrosti! Alkoholu! Drogam in drugim psihoaktivnim substancam! Uporabi mobilnih telefonov in drugih distraktorjev! Agresivnemu obnašanju!
Ciljna skupina: učenci 3. vzgojno-izobraževalnega obdobja OŠ in srednješolce
Čas delavnice: Štiri šolske ure.
Izvajalci: Moderatorji Zavoda Varna pot, žrtev prometne nesreče ob strokovni podpori, strokovnjak s področja prometne varnosti.
Namen: Skozi delavnico mladostniki osvajajo filozofijo: »Recimo 5x STOP: Hitrosti! Alkoholu in drugim psihoaktivnim snovem! Neuporabi zaščitnih sredstev! Agresivnemu obnašanju! Umiranju na cestah!
Opis programa: Z odpiranjem aktualnih tem mlade spodbujamo k oblikovanju pozitivnega odnosa do prometne varnosti. Predstavimo nekaj poučnih filmov na temo »Mladi in promet« s komentarjem strokovnjaka. Vrstnik, ki je doživel hudo prometno nesrečo, predstavi svojo osebno izpoved. Projekt je uvrščen v Katalog programov obveznih izbirnih vsebin Zavoda RS za šolstvo.
Tehnični opis: Delavnice izvajamo po skupinah (12 – 18 otrok v eni skupini), število skupin ni omejeno.

VEČ


« of 8 »
Prijava na delavnice: info@varna-pot.si