VIZIJA NIČ

Vizija NIČ postaja gibalo življenja, ki od slehernega posameznika zahteva spremembo razmišljanja, zavezovanja k jasnemu in odgovornemu ravnanju z enim samim in nedvoumnim ciljem - zmanjšati število poškodovanih in umrlih na evropskih in svetovnih cestah.

Temelj vsebinskih in preventivnih aktivnosti Zavoda Varna pot izhaja iz Vizije NIČ. Naše načrte, želje in besede na področju prometne varnosti smo spremenili v konkretna dejanja. Vizija NIČ postaja gibalo življenja, ki od slehernega posameznika zahteva spremembo razmišljanja, zavezovanja k jasnemu in odgovornemu ravnanju z enim samim in nedvoumnim ciljem - zmanjšati število poškodovanih in umrlih na evropskih in svetovnih cestah. Z moralnega vidika je to edini možni dolgoročni cilj vseh humanih družb ter kot takšen jasen in razumljiv cilj vseh sodelujočih ustvarjalcev in udeležencev cestno–prometnega sistema.

Vizija NIČ ima svoje korenine v Skandinaviji. Drevo je posajeno tudi pri nas.S svojimi aktivnostmi in stališči nevladne organizacije želimo zavarovati slehernega udeleženca v cestnem prometu. Z lastno pomočjo žrtev prometnih nesreč in njihovih svojcev želimo doseči ponovno življenjsko ravnovesje.

S svetovanjem priznanih strokovnjakov in organizacij bomo iskali odgovore, individualne in celostne rešitve s področja zdravstva in sociale, pravne zaščite ter duhovne oskrbe.

S svojimi preventivnimi in izobraževalnimi programi ter strokovnim vplivom na spremembo pozitivne zakonodaje nameravamo v slovenskem prostoru dvigniti družbeno in osebno odgovornost ter kulturo v cestnem prometu.

Z vrsto humanitarnih akcij in programov bomo skupaj z vsemi, ki nas podpirajo, z družbeno odgovornimi podjetji, organizacijami in posamezniki pomagali konkretnim žrtvam in svojcem prometnih nesreč.

Več na http://www.varna-pot.si/si/357/Vizija_0.aspx