SKUPAJ ZA ODGOVOREN ODNOS DO PITJA ALKOHOLA

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

Osnovni namen projekta SOPA je zmanjšati čezmerno pitje alkohola in njegove negativne učinke na zdravje obravnavanega ter vzpostaviti odgovoren odnos do alkohola pri vključenih deležnikih.

S podporo pri opuščanju tveganega in škodljivega pitja alkohola posameznika posredno zaščitimo pred potencialno izgubo zaposlitve zaradi težav, povezanih z alkoholom. V primeru brezposelnosti pa s podporo pri opuščanju čezmernega pitja alkohola posameznika posredno podpremo za izhod na trg delovne sile. Predlagan interdisciplinarni pristop predpostavlja sodelovanje deležnikov iz zdravstvenega in socialnega sektorja, nevladnih organizacij in drugih deležnikov, katerih področja dela oziroma programi obravnavajo ranljive populacijske skupine in katerih cilji vključujejo zmanjševanje socialne neenakosti in neenakosti v zdravju prebivalcev Slovenije.

Strateški cilji projekta:
  • Krepiti obstoječe in izgraditi nove kapacitete za obravnavo tveganega in škodljivega pitja alkohola na nacionalni, regionalni in lokalni ravni.
  • Razviti, usposabljati za in pilotno izvesti pristop individualne obravnave v skupnosti.
  • Osveščati in usposobiti novinarje za odgovorno poročanje o alkoholu v množičnih medijih.
  • Osveščati splošno in strokovne javnosti o alkoholni problematiki.
  • Vzpostaviti protokole obravnave tveganega in škodljivega pitja alkohola znotraj poklicev ter povezovanje in sodelovanje med poklici.
  • Predlagati vzpostavitev pristopa na sistemski ravni.


Več na http://www.nijz.si/sl/projekt-sopa-skupaj-za-odgovoren-odnos-do-pitja-alkohola