REŠEVANJE ALKOHOLNE PROBLEMATIKE

MOSA je nadorganizacjska entiteta, ki na pregleden, dinamičen, jasen, lahko dostopen način informira o alkoholni problematiki ter spodbuja različne akterje, ki so neposredno ali posredno vpeti v oblikovanje programov in/ali politik za reševanje alkoholne problematike k povezovanju in sodelovanju.

  • MOSA analitično strukturira informacije, ki so pomembne za oblikovanje alkoholne politike in programov za preventivo škodljive rabe alkohola, posreduje strukturirane informacije vsem zainteresiranim in oblikuje predloge za lažje in učinkovitejše oblikovanje programov na področju preventive.
  • MOSA spodbuja vse, zlasti pa tiste, ki se s pomočjo financiranja iz državnih sredstev ukvarjajo z alkoholno problematiko, da poročajo o svojem delu v baze MOSA.
  • Prek javno dostopnega portala MOSA vsem zainteresiranim za pridobivanje informacij o alkoholni problematiki v Sloveniji nudi informacije 24 ur na dan.
  • MOSA povezovanje med obstoječimi in potencialnimi subjekti spodbuja tudi tako, da enkrat letno organizira nacinalni simpozij za vse, ki se ukvarjajo s področjem alkoholne problematike (lahko usmerjen v raziskovanje ali primere dobre prakse za preventivo).
  • Popolnjevanje in posodabljanje baz spodbuja s pripravo standardizirnih formularjev, po katerih akterji oblikujejo informacije za posredovanje podatkov v bazo.
  • MOSA izpostavlja, da je alkohol lahko problem in da ga je treba reševati celostno, sistematično, medsektorsko interdisciplinarno in usklajeno.
  • MOSA spodbuja ljudi, da poročajo o kršitvah zakonodaje s področja alkoholne problematike, odpirajo vprašanja za diskusijo in posredujejo ideje o tem, kako bi lahko naslovili in reševali konkretne probleme povezane z alkoholom.
  • MOSA gradi knjižnico oblikovanih materialov, ki jih lahko različni akterji brezplačno snamejo, natisnejo in uporabijo za pripravo svojih intervencijskih dejavnosti.


Več na http://www.infomosa.si/