ZAVOD VARNA POT

VARNO ŽIVLJENJE. VARNA MOBILNOST.

Preventivne aktivnosti za spodbujanje odgovorne in varne vožnje – brez alkohola:


VIZIJA NIČ

Vizija nič postaja gibalo življenja, ki od slehernega posameznika zahteva spremembo razmišljanja, zavezovanja k jasnemu in odgovornemu ravnanju z enim samim in nedvoumnim ciljem - zmanjšati število poškodovanih in umrlih na evropskih in svetovnih cestah.

ČISTA NULA ČISTA VEST

Ker smo mladi. Ker smo odgovorni. Ker smo aktivni. Ker nam ni vseeno. Izbrali smo trezno in odgovorno vožnjo. Izberite jo tudi vi!

5x STOP JE KUL

»Recimo 5x STOP: Hitrosti! Alkoholu! Drogam in drugim psihoaktivnim substancam! Uporabi mobilnih telefonov in drugih distraktorjev! Agresivnemu obnašanju!

RDEČA LUČ ZA STARŠE

Otroci delajo, kar vidijo! Bodimo jim dober zgled!
Zavod Varna pot je nevladna organizacija, ki že od leta 2007 v svojem osnovnem poslanstvu združuje posameznike, ki so jih posledice prometnih nesreč najhuje prizadele. Skupaj s somišljeniki in strokovnjaki, z različnimi oblikami dela, kjer je najpomembnejši preventivno-izobraževalni sklop združujemo aktivnosti za zmanjševanje števila umrlih in poškodovanih v prometnih nesrečah. Z letom 2017 smo tudi nosilec in promotor programa FEVR Živimo Vizijo NIČ, ter s tem še bolj zavezani k doseganju ciljev - 50% zmanjšanju najhujših posledic do 2030 in uresničitvi Vizije NIČ do 2050.

Delujemo na treh področjih dela in poslanstva: psihosocialna pomoč osebam, ki so jih prometne nesreče zaznamovale, izvajanje preventivno-izobraževalnih delavnic in različnih prireditev za otroke, mladostnike in odrasle, ki kreirajo varno življenje in varno mobilnost ter zagovorništvo.

Smo člani Evropskega združenja žrtev prometnih nesreč (FEVR), podpisniki Zaveze ob Desetletju akcij za večjo varnost v prometu 2011–2020, Evropske listine varnosti cestnega prometa, Bruseljske deklaracije nevladnih organizacij in Evropske deklaracije mladih o varnosti v prometu, UN Global Alliance of NGOs for Road safety. Naše aktivnosti so uvrščene v Resolucijo Nacionalnega programa varnosti cestnega prometa RS 2013-2022 in v Katalog programov obveznih izbirnih vsebin oz. interesnih dejavnosti za srednješolce Zavoda Republike Slovenije za šolstvo.