Začetnik krepko prekoračil hitrost, drugi s Porschejem v naselju 153km/h
October 10, 2022
Voznik se je izdajal za drugo osebo, v avtu našli 16 steklenic alkoholne pijače
October 17, 2022

Simulacijski center nas je ob prihajajočem Svetovnem dnevu oživljanja povabil k sodelovanju v projektu TRIJE KORAKI ZA USPEŠNO REŠEVANJE ŽIVLJENJ, katerega cilj je opolnomočiti otroke, mlade in javnost za 3 osnovne korake s katerimi lahko rešujemo življenja:

 • Varno pristopimo
 • Zaustavimo krvavitev
 • Pokličemo 112

Učenci OŠ Riharda Jakopiča so na zanimiv in interaktiven način spoznavali tehnike reševanja, na poligonu pa so s pomočjo očal, ki simulirajo alkoholiziranost, spoznavali pasti pri vožnji pod vplivom alkohola. Zavedanje, da več kot 30% najhujših pormetnih nesreč še vedno povzročijo alkohol in prepovedane substance jim je postalo še kako razumljivo.

Za mimoidoče pa smo v okviru aktivnosti svetovnega dne oživljanja oizvedli anketo o nudenju prve pomoči v primeru nesreč:

 • 52% anketiranih meni, da pri opravljanju prve pomoči ob pridobivanju vozniškega dovoljenja niso dobili dovolj znanj za nudenje prve pomoči
 • 65% anketiranih sodi, da Slovenci ne nudimo prve pomoči v zadostni meri zaradi strahu pred tožbo ponesrečenca ali svojcev
 • 98% anketiranim se zdi projekt Trije koraki za uspešno reševanje življenj smiseln pri izobraževanju otrok in laične populacije
 • 98% anektiranih smatra, da Slovenija potrebuje namenski reševalni helikopter nujne medicinske pomoči

Hvala učencem, učiteljem in ravnateljici OŠ Riharda Jakopiča ter SIM centru za uspešno in navdihujoče sodelovanje! Prispevajte svoj delež k uresničevanju Vizije NIČ. Vsak od nas šteje.


Več o projektu TRIJE KORAKI ZA USPEŠNO REŠEVANJE ŽIVLJENJ:

Strokovnjaki ugotavljamo, da je znanje iz prve pomoči še vedno prenizko: delež zunaj bolnišničnih srčnih zastojev, pri katerih očividci začnejo z oživljanjem je v povprečju samo 58%.

Pomembno vlogo pri zavarovanju kraja nezgode in nudenju prve pomoči imajo očividci, ki prvi prispejo na kraj nezgode. Mnogo smrti zaradi poškodbe bi lahko preprečili, če bi laiki pričeli s takojšnjim nudenjem prve pomoči. Na tak način bi se dalo preprečiti do 39% smrti poškodovancev še pred prihodom v bolnišnico.

Skozi leta izvajanja programa psihosocialne pomoči »Skupaj iz stiske«, kjer je v zadnjih 15 letih sodelovalo 5983 oseb, ki so jih prometne nesreče zaznamovale z najhujšimi posledicami (smrt ali hujša telesna poškodba bližnjega) ugotavljamo, da je na kraju prometne nesreče s strani mimoidočih, ostalih udeležencev v prometu nudenje prve pomoči prej izjema kot pravilo. Pri iskanju odgovorov zakaj je temu tako je največ ljudi odgovorilo:

 • Ljudje se bojijo nuditi prvo pomoč zaradi nestrokovnosti in občutka nekompetentnosti;
 • V ljudeh je ustvarjena splošna fama »da bi sicer nudili prvo pomoč pa obstaja strah, da jih ponesrečeni ali svojci zaradi nepravilne PP kasneje tožili.«
 • Ljudje zaupajo v hitri prihod reševalcev oz. pričakujejo da za to poskrbijo urgentne službe ali strokovno kvalificirani posamezniki ki so morebiti na kraju nesreče.   

Realnost vsakdanjega življenja na slovenskih cestah je, da imamo pri 1.2 mio. voznikih vsi opravljen izpit prve pomoči, ki je osnova za pridobitev vozniškega dovoljenja. Izhajajoč iz navedenega bi zgoraj navedeni podatki lahko ali morali izkazovati višjo stopnjo soodgovornosti do ponesrečencev pa žal temu ni tako.

Glede na navedeno, smo si skupaj s SIM centrom Ljubljana zastavili preprosto vprašanje:

Kaj lahko mi skupaj naredimo, da se % nudenja prve pomoči poviša in kaj so tisti preprosti koraki na kraju nesreč, ki bi ponesrečenim lahko rešili življenje ali reševalcem omogočili kvalitetnejšo podporo in reševanje?

Odgovor stroke: Opolnomočimo otroke, mlade in javnost za 3 osnovne korake s katerimi lahko rešujemo življenja:

 1. Varno pristopimo
 2. Zaustavimo krvavitev
 3. Pokličemo 112

Torej? Znamo. Zmoremo. Bomo. Za življenje gre.

Aktivnost nedvomno predstavlja konkreten prispevek k zmanjševanju najhujših posledic prometnih nesreč in s tem tudi udejanjanju ciljev programa Živimo Vizijo NIČ.


Več o projektu ČISTA NULA, ČISTA VEST:

Comments are closed.