ALKOHOL IN PROMETNA VARNOST – KO VOZIŠ, NE PIJ!

“Ko voziš, ne pij! Ko piješ, ne vozi!”
Vožnja avtomobila je sestavljeno delo.
Potreba po deljeni pozornosti pomeni sposobnost, da smo pozorni na več stvari hkrati, na primer: nakazovanje smeri, zavijanje, zaviranje, pritiskanje na sklopko, prestavljanje, semafor in druge prometne znake ter signalizacijo, pospeševanje, pešce…

Alkohol:
 • daje vozniku lažen občutek, da vozilo obvladuje bolje kot sicer in da ni z njim prav nič narobe,
 • poveča število napak med vožnjo,
 • poveča število napak med vožnjo.

Vpliv alkohola na varno vožnjo se kaže na več načinov:
 • moti ocenjevanje varnostne razdalje
 • moti ocenjevanje hitrosti nasproti vozečih vozil (pomembno pri prehitevanju)
 • moti ocenjevanje razdalje in hitrosti vozil v vzvratnem ogledalu,
 • moti koordinacijo med zaznavanjem okolice in reagiranjem,
 • moti koncentracijo,
 • moti presojo situacij,
 • zmanjša samokritičnost,
 • poveča pripravljenost za tveganje,
 • popači doživljanje lastnih sposobnosti – precenjevanje,
 • zmanjša zmožnost reševanja situacijskih problemov,
 • podaljša odzivni čas,
 • moti koordinacijo gibov,
 • zožuje vidno polje.

Posledica tega je največkrat neprilagojena hitrost, slabše obvladovanje smeri vožnje ter neupoštevanje prometnih znakov in drugih udeležencev v prometu. Z vožnjo pod vplivom alkohola je povezana kar tretjina smrti na slovenskih cestah, najpogosteje pa zahteva življenje mlajših voznikov, starih od 24 do 34 let. Vzroki so največkrat prepleteni z neprilagojeno hitrostjo, z zoženjem vidnega polja in poznim ali napačnim odzivanjem na nepredvidljive razmere na cesti, ki se jim sicer trezen in premišljen voznik lahko izogne.

DEJSTVA:
 • Alkohol slabi sposobnost normalnega miselnega presojanja med vožnjo.
 • Alkohol je poleg prevelike hitrosti in nepravilne smeri vožnje najpogostejši vzrok za prometne nesreče.
 • Največ prometnih nesreč, kjer je prisoten alkohol je v soboto.
 • Največ prometnih nesreč povezanih z alkoholom se zgodi v naseljih in v njihovi bližini (pretežno regionalne in lokalne ceste).
 • Podatki kažejo, da se je alkoholiziranost povzročiteljev povečala predvsem med mlajšo oziroma med populacijo srednjih let.
 • Kljub strožji zakonodaji se alkohol v povezavi s cestnim prometom pojavlja zlasti med populacijo v starosti med 18 in 54 leti, predvsem ob koncih tedna (izstopa sobota) in pri vrsti udeležencev, ki je najbolj prisotna v cestnem prometu – vozniki osebnih in enoslednih vozil.


POSLEDICE:
… povečana možnost za prometno nezgodo. Več kot 1/3 hujših prometnih nezgod je posledica vožnje pod vplivom alkohola (kot sekundarni vzrok). Več kot 25% vseh smrti mladih med 15. in 29. letom starosti je povezana z alkoholom (večinoma smrti v prometu). Pri mnogih ljudeh se nezmožnost za varno vožnjo pokaže že pri nižji količini alkohola v krvi, kot je trenutno dovoljena z zakonom. Zato še vedno veljata stari pravili: “Ko voziš, ne pij! Ko piješ, ne vozi!”

Količina alkohola v izdihanem zraku Posledice
0,1 mg/l izdihanega zraka (=0,2 g/kg krvi) Slabše zaznavanje premikajočih se luči ter slabša sposobnost ocenjevanja razdalje.
0,14 mg/l izdihanega zraka (=0,3 g/kg krvi) Slabša zmožnost globinskega opazovanja. Voznik ni več sposoben oceniti razdalje. Možne posledice: tvegano prehitevanje, prekratka varnostna razdalja. Možnost povzročitve prometne nesreče je povečana za 5-krat!
0,24 mg/l izdihanega zraka (=0,5 g/kg krvi) Stvari delujejo bolj oddaljene kot so v resnici. Pojav rdeče slepote (slabša sposobnost zaznavanja rdeče luči - na semaforju, zavornih luči na avtomobilu...). Pojavljati se začnejo motnje ravnotežja, ki so velik problem zlasti pri motoristih. Možne posledice: prevelika hitrost v ovinkih, zanašanje v ovinkih...
0,48 mg/l izdihanega zraka (=1,0 g/kg krvi) Svetlo-temna reakcija (motena je reakcija oči na svetlobo). Zožitev zornega kota, slabše dojemanje kaj prihaja iz leve in kaj z desne. Ocenjevanje globine prostora in pozornost se zmanjšata za polovico. Možne posledice: zaradi napačne varnostne razdalje lahko pride do naleta. Reakcijski čas se povečuje, s tem tudi pot ustavljanja. Možnost udeležbe v prometni nesreči: večja za 25-krat! Voznik je nesposoben za VARNO vožnjo!!!
do 0,71 mg/l izdihanega zraka (=1,5 g/kg krvi) Poslabša se koordinacija premikanja (napake pri hoji, kretnjah), pogost pojav bruhanja. Pojavi se želja po ležanju, počitku. Možnost udeležbe v prometni nesreči: večja za 35-krat!
do 1,19 mg/l izdihanega zraka (=2,5 g/kg krvi) Nesposobnost koncentracije, veliko samozaupanje. Izguba ravnotežja. Pogost pojav nasilja in predrznosti.
do 1,66 mg/l izdihanega zraka (=3,5 g/kg krvi) Nejasen govor, halucinacije, dvojni vid, oteženo dihanje, padec krvnega pritiska. Dostikrat se že pojavi nezavest.
do 2,38 mg/l izdihanega zraka (=5 g/kg krvi) Padec telesne temperature, ni reakcij na zunanje dražljaje, kožo prekriva mrzel pot, zenice so razširjene, slabo reagirajo na svetlobo. Če je nezavest globoka, se lahko konča s smrtjo.


Pomembne mejne vrednosti alkoholiziranosti voznikov v različnih enotah
 • 0,24 mg alkohola/l izdihanega zraka = 0,5 g alkohola/kg krvi = 0,5 promilov
 • 0,38 mg alkohola/l izdihanega zraka = 0,8 g alkohola/kg krvi = 0,8 promilov
 • 0,52 mg alkohola/l izdihanega zraka = 1,1 g alkohola/kg krvi = 1,1 promilov
 • 0,71 mg alkohola/l izdihanega zraka = 1,5 g alkohola/kg krvi = 1,5 promilov